Informations


Source of capital

The Vespucci Partners Fund is a Smart Specialization Venture Capital Program (GINOP 8.1.3 / B-17) and a joint fund co-financed by private market investors.

 

Industry focus

Vespucci Partners Fund's industry-focused primary investment focus is green technology.

Our secondary investment focus is the S3 industries such as automotive, health, green, agro-food, info-communication (including fintech), smart city solutions, industry 4.0 solutions.

In addition to financing innovative developments in these industries, traditional industries not listed above have a 21st century budget. XXI. century modernization investments (digitization, robotics, automation, IoT, etc.) can also be financed.

 

Restrictons regarding the use of funds

Vespucci Partners can finance companies, headquarters, and branch offices based in the Hungarian convergence region (ie outside Central Hungary) and the money can be spent on costs occuring in Hungary. 

Informations:

Full name: Vespucci Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Short name: Vespucci Partners Zrt.

Address: 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép 3.

Registered places of business: 4600 Kisvárda, Krucsay Márton u. 36.

Court number: 01-10-047416

Tax number: 23944743-1-41

Statistical code: 23944743-6499-114-01

Main activity:             6499. Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.

Supervisory licence resolution number: H-EN-III-1079/2012. 

Registration number: 23944743

E-mail: info@vespuccipartners.com

Auditor: HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Address: 1132 Budapest, Váci út 34., III. em., 2.; chamber registration number: 001181, auditor: Horváth János)

Subscribed capital: 5.001.000 HUF

5.000 ordinary shares with a nominal value of 1.000,- HUF

1 dematerialized preference share of series „B” with a nominal value of 1.000,- HUF 

Persons, institutions of influence:

100% - VPC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Court number: 01-10-140545, Address: 1053 Budapest, Károlyi utca 12. 2. em)

Managing Board:

Darai Zoltán Márton - Board Member

Szarvas Attila - Board Member

Stickl László - Board Member

Supervisory Board:

Bogdán Edit - Supervisory Board Member

dr. Fekete Zoltán - Supervisory Board Member

Dr. Molnár Imre PhD - Supervisory Board Member

Venture Capital Funds:

  1. Vespucci Capital I. Venture Capital Fund

Address: 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép 3.em.

Date of registration 2018. július 27.

Investment fund registration number: 6122-61

Investment fund type: closed-end

Subscribed capital: 13.351.134.847,- Ft 

„A” series ISIN code: HU0000721089

„B” series ISIN code: HU0000721097

Duration: 2029. december 31.

Auditor: HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Address: 1132 Budapest, Váci út 34., III. em., 2.; chamber registration number: 001181, auditor: Horváth János)

  1. Vespucci Capital II. Venture Capital Fund

Address: 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép 3.em.

Date of registration: 2020. február 26.

Investment fund registration number: 6122-99

Investment fund type: closed-end

Subscribed capital: 250.000.000,- HUF

„A” series ISIN code: HU0000724695

Duration: 2027. december 31.

Auditor: HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Address: 1132 Budapest, Váci út 34., III. em., 2.; chamber registration number: 001181, auditor: Horváth János)

  1. Vespucci Capital III. Venture Capital Fund

Address: 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép 3. em.

Date of registration: 2020. április 02.

Investment fund registration number 6122-100

Investment fund type: closed-end

Subscribed capital: 250.000.000,- HUF

„A” series ISIN code: HU0000725155

Duration: 2027. december 31.

Auditor: HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Address: 1132 Budapest, Váci út 34., III. em., 2.; chamber registration number: 001181, auditor: Horváth János)

Complaints

Complaint can be made

Disclosure:

A Pénzügyi szervezethez (bankhoz, biztosítóhoz, stb.) benyújtandó Panasz – Pénzügyi Szervezettel kapcsolatos viták rendezésére

 

XVentures_Beta_Beszamolo_2018.pdf

XVentures_Beta_Kieg_2018.pdf

XVentures_Beta_KonyvvizsgaloiJelentes_2018.pdf

XV_Delta_KTA_Alairt_KJ_18.07.27.-18.12.31.pdf

XVB-MNB_Hatarozat_atfogo_vizsg_lezarasarol_18-05-25.pdf

XV_Delta_KTA_Alairt_Kieg_melleklet_18.07.27-18.12.31.pdf

XV_Delta_KTA_Alairt_Beszamolo_2018.07.27-2018.12.31.pdf

vespucci-partners-fogyasztoi-panasz-szolgaltatonak.doc

BE_FB_tag_hatarozat.pdf

FZ_FB_hatarozat.pdf

MI_FB_tag_hatarozat.pdf

 

konyvvizsgaloi_jelentes_VP_KTAK.pdf

VPKTAK_Kiegeszito_melleklet_2019_alairt.pdf

VPKTAK_Merleg_Eredmenykimutatas_2019_alairt.pdf

Konyvvizsgaloi_jelentes_XVD.pdf

 

Alapitoi_hatarozatok_20191130.pdf

Kozgyules_hatarozatok_20200217.pdf

Kozgyules_hatarozatok_20200512.pdf

Kozgyules_hatarozatok_20200529.pdf

 

XVDKTA_Kiegeszito_melleklet_2019_alairt.pdf

XVDKTA_Merleg_eredmenykimutatas_2019_alairt.pdf

 

Kozgyules_hatarozatok_20200924.pdf

Reszvenyesi_hatarozatok_20201123.pdf

Általános adatok

Tőke forrása

A Vespucci Partners Alap az Intelligens Szakosodási Kockázati Tőkeprogram (GINOP 8.1.3/B-17), valamint magánpiaci befektetők által társfinanszírozott közös alap. 

Iparági fókusz

A Vespucci Capital Kockázati Tőkealap iparág szerinti elsődleges befektetési fókuszterülete a zöld technológia.

Másodlagos befektetési fókuszunk a további, ún. S3 iparágak, úgymint járműipar, egészségipar, zöldgazdaság, agrár- és élelmiszeripar, info-kommunikáció (fintech is), okos város megoldások, ipar 4.0 megoldások.

Ezen iparágak innovatív fejlesztéseinek finanszírozásán túl, az előzőekben nem felsorolt hagyományos iparágak XXI. századi korszerűsítő beruházásai (digitalizáció, robotika, automatizálás, IoT, stb.) is finanszírozhatóak.

Az általunk nyújtott finanszírozás felhasználására vonatkozó szabály

A Vespucci Partners a konvergencia-régiós (azaz közép-magyarországi régión kívüli) székhelyen, telephelyen, fióktelepen működő vállalkozásokat, és az azoknál felmerülő személyi, alvállalkozási, szolgáltatási, és beruházási költségeket finanszírozhatja. 

Alapkezelő adatai:

Alapkezelő neve: Vespucci Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: Vespucci Partners Zrt.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép 3. emelet

Cégjegyzékszám: 01-10-047416

Adószám: 23944743-1-41

Statisztikai számjel: 23944743-6499-114-01

A cég fő tevékenysége: 6499'08 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés

Tevékenységi engedély száma: H-EN-III-1079/2012. számú határozat

MNB törzsszám: 23944743

A pályázó elektronikus elérhetősége: info@vespuccipartners.com

Könyvvizsgáló: HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 34., III. emelet, 2. ajtó; kamarai nyilvántartási szám: 001181, a könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János)

Jegyzett tőke: 5.001.000 Ft

5.000 db 1.000,- Ft névértékű törzsrészvény

1 db 1.000,- Ft névértékű, „B” sorozatú dematerializált elsőbbségi részvény

A társaság részvényese:

100% - VPC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 01-10-140545, Székhely: 1134 Budapest Váci út 45. G ép. 3. em.)

Az Alapkezelő Igazgatósága:

Darai Zoltán Márton - igazgatósági tag

Szarvas Attila - igazgatósági tag

Stickl László - igazgatósági tag

Az Alapkezelő felügyelőbizottsága:

Bogdán Edit - felügyelőbizottsági tag

dr. Fekete Zoltán - felügyelőbizottsági tag

Dr. Molnár Imre PhD - felügyelőbizottsági tag

Telephelyének, fióktelepének megnyitása:

Az alapkezelő fióktelepet tart fenn 2019. december 5. napja óta 4600 Kisvárda, Krucsay Márton utca 36. szám alatt.

A GINOP 8. (pénzügyi eszközök) prioritás keretében finanszírozott intelligens szakosodási Kockázati Tőkeprogram végrehajtására GINOP-8.1.3/B-17 az Alapkezelő, mint pénzügyi közvetítő által 2018. május 28. napján közvetítői szerződés került aláírásra.

Kezelt Alapok:

  1. Vespucci Capital I. Kockázati Tőkealap

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép 3. emelet

Nyilvántartásba vételének időpontja: 2018. július 27.

Nyilvántartási száma: 6122-61

Befektetési alap fajtája: zárt végű

Jegyzett tőke: 13.351.134.847,- Ft 

„A” sorozat ISIN kód: HU0000721089

„B” sorozat ISIN kód: HU0000721097

Futamidő lejárata: 2029. december 31.

Könyvvizsgáló: HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 34., III. emelet, 2. ajtó; kamarai nyilvántartási szám: 001181, a könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János)

  1. Vespucci Capital II. Kockázati Tőkealap

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép 3. emelet

Nyilvántartásba vételének időpontja: 2020. február 26.

Nyilvántartási száma: 6122-99

Befektetési alap fajtája: zárt végű

Jegyzett tőke: 250.000.000,- Ft 

„A” sorozat ISIN kód: HU0000724695

Futamidő lejárata: 2027. december 31.

Könyvvizsgáló: HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 34., III. emelet, 2. ajtó; kamarai nyilvántartási szám: 001181, a könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János)

  1. Vespucci Capital III. Kockázati Tőkealap

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép 3. emelet

Nyilvántartásba vételének időpontja: 2020. április 02.

Nyilvántartási száma: 6122-100

Befektetési alap fajtája: zárt végű

Jegyzett tőke: 250.000.000,- Ft 

„A” sorozat ISIN kód: HU0000725155

Futamidő lejárata: 2027. december 31.

Könyvvizsgáló: HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 34., III. emelet, 2. ajtó; kamarai nyilvántartási szám: 001181, a könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János)

Panaszkezelés

Panasz tehető

Letölthető nyomtatványok:

A Pénzügyi szervezethez (bankhoz, biztosítóhoz, stb.) benyújtandó Panasz – Pénzügyi Szervezettel kapcsolatos viták rendezésére

 

Copyright 2019-2021 - All rights reserved.