Nagy Startup Szótár - Pénzügyi kifejezések

Angyal befektető: Olyan magánbefektető, aki a saját pénzét fekteti be egy cégbe. Azoknak a startupoknak érdemes angyal befektetőkhöz fordulniuk, akik korai fázisban vannak, kisebb a tőkeigényük és okostőkét szeretnének bevonni.

Bridge loan/ Swing loan: Rövidtávú kölcsön a két finanszírozási kör közötti pénzhiány áthidalására.

Burn Rate: A pénz elköltése (’elégetése’) gyorsaságának rátája, a költségek összege. Általában havi lebontásban kell megadni (Montly burn rate).

Cap table: Egy olyan összefoglaló táblázat/dokumentum, ami összegyűjti a tulajdonosok (alapítók, befektetők) részesedését, minden befektetési kör részleteit, vagyis, hogy ki, mennyit, hány Százalékkal rendelkezik a cégben.

Cashflow: A cég ki- és beáramló pénz összege, vagyis az összes bevétel és kiadás.

Common stock: Törzsrészvény, amit a startup alapítói birtokolnak.

Churn Rate: Az éves százalékos rátája, annak, amikor vásárlókat vagy alkalmazottakat veszít el egy cég.

Cliff: A cliff, az az általában egy éves időszak a vesting ütemterv kapcsán, ami alatt ha egy alkalmazott elhagyja a céget, akkor egyáltalán nem kap semennyi tulajdonrészt.

Convertible debt/note (Tagi kölcsön): Részesedésre váltható hitel. A cég kölcsönt vesz fel azzal a céllal, hogy ez az adósság a későbbiekben tulajdonrésszé legyen konvertálható egy későbbi értékelés során. Ezáltal a startup tőkéhez jut, mégis eltolhatja későbbre a cégértékelést. Ezt általában korai fázisú startupok alkalmazzák, amikor még alacsony a cég értéke, viszont tőkére lenne szükségük a növekedéshez.

Crowdfunding: Közösségi finanszírozás. Egy újfajta finanszírozási forma, melynek lényege, hogy a vállalkozók és a startupok tőkét tudnak bevonni magánemberektől közösségi finanszírozó oldalakon keresztül, termékük legyártásához. A legnépszerűbb oldalak, melyeken ilyen jellegű tőkét lehet bevonni, a Kickstarter és az Indiegogo.

Dilution (Felhígulás): A már meglévő tulajdonosok által birtokolt tulajdonrész csökkenése azáltal, hogy a befektetés során a cég elad bizonyos százalékú tulajdonrészt a befektetőknek. Az adott százalék mértékével csökken az alapítók eredeti tulajdonrésze.

Equity: Tulajdonrész, részesedés a startupban.

Fund: Befektetési alap

Fundraising: Tőkebevonás. A startup befektetőkeresési folyamata finanszírozás szerzés és növekedés céljából.

GINOP: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Széchenyi 2020 program keretében a startupok is támogatásra kerülnek.

High-net-worth individual: Olyan személy, aki több, mint 1 millió dolláros likvid tőkével rendelkezik.

Hockey stick: Befektetők által használt kifejezés, a növekedési görbe alakjára utal. A lényege, hogy a befektetők elvárják, hogy startupok exonenciális ütemben növekedjenek és folyamatosan megduplázzák profitjukat

Income: Nyereség, amit úgy kapunk, ha a bevételből levonjuk a befizetendő adókat és egyéb működési költségeket.

IPO (Initial public offering): Tőzsdére lépés.

JEREMIE-alap: Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, vagyis Közös Európai Források Mikro- és Közepes Vállalkozásokért. Olyan európai uniós program keretében létrejött alapok, melyek innovációs célú tőke kihelyezését kezelik.

Kockázati tőkealap/VC (Venture capital): Olyan befektető cég, ami tőkét biztosít olyan startupoknak részesedésért cserébe, melyek magas növekedési potenciállal rendelkeznek.

Lead investor: Egy kockázati tőkealap vagy magánbefektető, aki egy adott befektetési körben a legtöbb pénzt fekteti be a cégbe.

Limited partner (LP): Egy cég korlátolt felelősségű résztulajdonosa, aki tuladjonrészért cserébe befektet a cégbe. Csendes társként korlátozott szavazati joga van, nem vesz részt a napi szintű operatív folyamatokban, valamint felelősségre vonás esetén csak a befektetésének megfelelő összegig vonható felelősségre.

Option pool: Az alkalmazottak számára elkülönített részvények, melyet akkor kapnak meg, amennyiben segítenek a startupnak sikeresen tőzsdére menni. Ez motiválhatja az alkalmazottakat a céghez való csatlakozásra, illetve a kemény munkára. Minél előbb csatlakozik valaki a céghez, annál jobb részvényopciót szerezhet meg.

Portfólió cég: Egy cég, amibe befektetett a kockázati tőkealap, a portfólió cégének tekintendő.

Post-money valuation: Egy startup befektetés utáni értéke, értékelése.

Preferred stock: A befektetők által birtokolt ’elsőbbségi’ részvény, mely előjogokat biztosít az alapítók common stock-jaival szemben.

Pre-money valuation: Egy startup befektetés előtti értéke, értékelése, mely segíti a befektetés utáni vállalatértékelést.

Pre-seed: A pre-seed a startup lekorábbi életszakasza, mely a probléma, a megoldás, a megfelelő cégcsoport megtalálásáról és validálásáról, valamint az MVP létrehozásáról szól. A pre-seed befektetési körben általában maximum 15 millió forint befektetést tudnak bevonni a startupok kockázati tőkealapoktól, angyalbefektetőktől, ismerősöktől.

ROI (Return on investment): A befektetés megtérülésének mutatója. (A teljes bevétel – a befektetés költsége / a befektetés költsége)

Revenue: Bevétel, amit az összes adó befizetése előtt termel egy cég.

Run rate: Az egyik legfontosabb mérőszám a startupok kapcsán. Azt mutatja meg, hogy a startup adott pénzköltési gyorsaságával (Lásd: Burn rate) meddig marad még elég pénze.

Seed: Olyan befektetési kör, mely közvetlenül az első (pre-seed) befektetést követi. Olyan startupok kapják meg, akik már kész termékkel rendelkeznek és minimális validációt tudnak felmutatni (pl. teszt felhasználók vagy feliratkozók). A seed befektetési körben általában 15 és 500 millió közötti befektetést tudnak bevonni a startupok.

Series A: Olyan cégek kapnak befektetést Series A befetetési körben, akik már megtalálták a megfelelő product/market fitet és a befektetés a gyorsabb skálázódást segítené. A Series A kör a Seed befektetés után következik, általában 300 millió és 4 milliárd forint között mozog az összege.

Series B: Olyan cégek kapnak befektetést Series B befetetési körben, akik már stabil bevétellel rendelkeznek és már nemzetközi szinten működnek.  A Series B kör a Series A befektetés után következik, általában 4 milliárd és 10 milliárd forint között mozog az összege.

Series C: Olyan, már sikeresen működő, gyorsan növekedő, magas és fix bevételt generáló cégek kapnak befektetést Series C befetetési körben, akik felvásárlást vagy tőzsdére lépést terveznek. A Series C kör a Series B befektetés után következik, általában 10 milliárd és 20 milliárd forint között mozog az összege.

Sweat equity: Nem pénz alapú befektetés, amit az alapítók és az alkalmazottak tesznek egy cégbe. Emberi erőforrások, mint az idő, a tudás és a képességek, melyek nem jelentenek pénzügyi elköteleződést, mint a pénz alapú befektetésnél, azonban jövőbeli pénzbeli megtérülésekhez vezethet. Az adott személy/cég tulajdonrészt a startupból a bekefetett munkáért cserébe.

Term sheet: A kockázati tőkebefektetés feltételeit és részleteit tartalmazó jogi dokumentum, mely a befektető és az alapítók között köttetik. A term sheet aláírása még nem garantálja a befektetést, inkább a tárgyalások alapjául szolgálhat. Nem összekeverendő a befektetés szerződéssel.

Valuation cap/ Cap: Limitár, értékhatár. Egy olyan maximum részvényár, aminél magasabb áron a befektetőtől kapott tagi kölcsön nem konvertálódhat. 

Vesting: A vesting az alkalmazottak hosszútávú elköteleződését biztosítja a startup felé, ugyanis a befektetést követően az alapítók csak egy előre meghatározott idő elteltével tarthatnak igényt a tulajdonrészekre, amennyiben ezt megelőzően hagyják el a startupot, nem kaphatják meg teljes részvénycsomagjukat.

 

Szerző: Forrai Virág (MindTrek)

Nagy Startup Szótár - Pénzügyi kifejezések

Angyal befektető: Olyan magánbefektető, aki a saját pénzét fekteti be egy cégbe. Azoknak a startupoknak érdemes angyal befektetőkhöz fordulniuk, akik korai fázisban vannak, kisebb a tőkeigényük és okostőkét szeretnének bevonni.

Bridge loan/ Swing loan: Rövidtávú kölcsön a két finanszírozási kör közötti pénzhiány áthidalására.

Burn Rate: A pénz elköltése (’elégetése’) gyorsaságának rátája, a költségek összege. Általában havi lebontásban kell megadni (Montly burn rate).

Cap table: Egy olyan összefoglaló táblázat/dokumentum, ami összegyűjti a tulajdonosok (alapítók, befektetők) részesedését, minden befektetési kör részleteit, vagyis, hogy ki, mennyit, hány Százalékkal rendelkezik a cégben.

Cashflow: A cég ki- és beáramló pénz összege, vagyis az összes bevétel és kiadás.

Common stock: Törzsrészvény, amit a startup alapítói birtokolnak.

Churn Rate: Az éves százalékos rátája, annak, amikor vásárlókat vagy alkalmazottakat veszít el egy cég.

Cliff: A cliff, az az általában egy éves időszak a vesting ütemterv kapcsán, ami alatt ha egy alkalmazott elhagyja a céget, akkor egyáltalán nem kap semennyi tulajdonrészt.

Convertible debt/note (Tagi kölcsön): Részesedésre váltható hitel. A cég kölcsönt vesz fel azzal a céllal, hogy ez az adósság a későbbiekben tulajdonrésszé legyen konvertálható egy későbbi értékelés során. Ezáltal a startup tőkéhez jut, mégis eltolhatja későbbre a cégértékelést. Ezt általában korai fázisú startupok alkalmazzák, amikor még alacsony a cég értéke, viszont tőkére lenne szükségük a növekedéshez.

Crowdfunding: Közösségi finanszírozás. Egy újfajta finanszírozási forma, melynek lényege, hogy a vállalkozók és a startupok tőkét tudnak bevonni magánemberektől közösségi finanszírozó oldalakon keresztül, termékük legyártásához. A legnépszerűbb oldalak, melyeken ilyen jellegű tőkét lehet bevonni, a Kickstarter és az Indiegogo.

Dilution (Felhígulás): A már meglévő tulajdonosok által birtokolt tulajdonrész csökkenése azáltal, hogy a befektetés során a cég elad bizonyos százalékú tulajdonrészt a befektetőknek. Az adott százalék mértékével csökken az alapítók eredeti tulajdonrésze.

Equity: Tulajdonrész, részesedés a startupban.

Fund: Befektetési alap

Fundraising: Tőkebevonás. A startup befektetőkeresési folyamata finanszírozás szerzés és növekedés céljából.

GINOP: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Széchenyi 2020 program keretében a startupok is támogatásra kerülnek.

High-net-worth individual: Olyan személy, aki több, mint 1 millió dolláros likvid tőkével rendelkezik.

Hockey stick: Befektetők által használt kifejezés, a növekedési görbe alakjára utal. A lényege, hogy a befektetők elvárják, hogy startupok exonenciális ütemben növekedjenek és folyamatosan megduplázzák profitjukat

Income: Nyereség, amit úgy kapunk, ha a bevételből levonjuk a befizetendő adókat és egyéb működési költségeket.

IPO (Initial public offering): Tőzsdére lépés.

JEREMIE-alap: Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, vagyis Közös Európai Források Mikro- és Közepes Vállalkozásokért. Olyan európai uniós program keretében létrejött alapok, melyek innovációs célú tőke kihelyezését kezelik.

Kockázati tőkealap/VC (Venture capital): Olyan befektető cég, ami tőkét biztosít olyan startupoknak részesedésért cserébe, melyek magas növekedési potenciállal rendelkeznek.

Lead investor: Egy kockázati tőkealap vagy magánbefektető, aki egy adott befektetési körben a legtöbb pénzt fekteti be a cégbe.

Limited partner (LP): Egy cég korlátolt felelősségű résztulajdonosa, aki tuladjonrészért cserébe befektet a cégbe. Csendes társként korlátozott szavazati joga van, nem vesz részt a napi szintű operatív folyamatokban, valamint felelősségre vonás esetén csak a befektetésének megfelelő összegig vonható felelősségre.

Option pool: Az alkalmazottak számára elkülönített részvények, melyet akkor kapnak meg, amennyiben segítenek a startupnak sikeresen tőzsdére menni. Ez motiválhatja az alkalmazottakat a céghez való csatlakozásra, illetve a kemény munkára. Minél előbb csatlakozik valaki a céghez, annál jobb részvényopciót szerezhet meg.

Portfólió cég: Egy cég, amibe befektetett a kockázati tőkealap, a portfólió cégének tekintendő.

Post-money valuation: Egy startup befektetés utáni értéke, értékelése.

Preferred stock: A befektetők által birtokolt ’elsőbbségi’ részvény, mely előjogokat biztosít az alapítók common stock-jaival szemben.

Pre-money valuation: Egy startup befektetés előtti értéke, értékelése, mely segíti a befektetés utáni vállalatértékelést.

Pre-seed: A pre-seed a startup lekorábbi életszakasza, mely a probléma, a megoldás, a megfelelő cégcsoport megtalálásáról és validálásáról, valamint az MVP létrehozásáról szól. A pre-seed befektetési körben általában maximum 15 millió forint befektetést tudnak bevonni a startupok kockázati tőkealapoktól, angyalbefektetőktől, ismerősöktől.

ROI (Return on investment): A befektetés megtérülésének mutatója. (A teljes bevétel – a befektetés költsége / a befektetés költsége)

Revenue: Bevétel, amit az összes adó befizetése előtt termel egy cég.

Run rate: Az egyik legfontosabb mérőszám a startupok kapcsán. Azt mutatja meg, hogy a startup adott pénzköltési gyorsaságával (Lásd: Burn rate) meddig marad még elég pénze.

Seed: Olyan befektetési kör, mely közvetlenül az első (pre-seed) befektetést követi. Olyan startupok kapják meg, akik már kész termékkel rendelkeznek és minimális validációt tudnak felmutatni (pl. teszt felhasználók vagy feliratkozók). A seed befektetési körben általában 15 és 500 millió közötti befektetést tudnak bevonni a startupok.

Series A: Olyan cégek kapnak befektetést Series A befetetési körben, akik már megtalálták a megfelelő product/market fitet és a befektetés a gyorsabb skálázódást segítené. A Series A kör a Seed befektetés után következik, általában 300 millió és 4 milliárd forint között mozog az összege.

Series B: Olyan cégek kapnak befektetést Series B befetetési körben, akik már stabil bevétellel rendelkeznek és már nemzetközi szinten működnek.  A Series B kör a Series A befektetés után következik, általában 4 milliárd és 10 milliárd forint között mozog az összege.

Series C: Olyan, már sikeresen működő, gyorsan növekedő, magas és fix bevételt generáló cégek kapnak befektetést Series C befetetési körben, akik felvásárlást vagy tőzsdére lépést terveznek. A Series C kör a Series B befektetés után következik, általában 10 milliárd és 20 milliárd forint között mozog az összege.

Sweat equity: Nem pénz alapú befektetés, amit az alapítók és az alkalmazottak tesznek egy cégbe. Emberi erőforrások, mint az idő, a tudás és a képességek, melyek nem jelentenek pénzügyi elköteleződést, mint a pénz alapú befektetésnél, azonban jövőbeli pénzbeli megtérülésekhez vezethet. Az adott személy/cég tulajdonrészt a startupból a bekefetett munkáért cserébe.

Term sheet: A kockázati tőkebefektetés feltételeit és részleteit tartalmazó jogi dokumentum, mely a befektető és az alapítók között köttetik. A term sheet aláírása még nem garantálja a befektetést, inkább a tárgyalások alapjául szolgálhat. Nem összekeverendő a befektetés szerződéssel.

Valuation cap/ Cap: Limitár, értékhatár. Egy olyan maximum részvényár, aminél magasabb áron a befektetőtől kapott tagi kölcsön nem konvertálódhat. 

Vesting: A vesting az alkalmazottak hosszútávú elköteleződését biztosítja a startup felé, ugyanis a befektetést követően az alapítók csak egy előre meghatározott idő elteltével tarthatnak igényt a tulajdonrészekre, amennyiben ezt megelőzően hagyják el a startupot, nem kaphatják meg teljes részvénycsomagjukat.

 

Szerző: Forrai Virág (MindTrek)