Nagy Startup Szótár - Üzleti kifejezések

A/B tesztelés: Két, kisebb változtatásokban eltérő termék- vagy weboldaltervezet hatékonyságának tesztelésére szolgáló folyamat. Azt vizsgáljuk, hogy melyik verziót használják könnyebben, szívesebben a felhasználók.

Agilis módszertan: A Lean módszertan egyik alapja, definiálása Eric Ries nevéhez fűzödik. Az agilis módszertan egy projektmenedzsment folyamat, amely segíti a projektben résztvevő tagok együttműködését a termék létrehozása során. Célja, hogy minél gyorsabban, hatékonyabban és a lehető legjobb minőségben elkészíthető, illetve a vásárlók igényeihez teljes mértékben igazodó legyen egy termék.

Akcelerátor: Az akcelerátor egy fix időszakú program, ami mentorálást, kapcsolati tőkét, közösségi irodát és opcionális finanszírozást ajánlva segíti a startup alapítóit, hogy előre haladjanak a projektjükkel. (pl. Y Combinator, Techstars)

Alfa verzió/ tesztelés: A termék belső tesztelése, melynek célja, hogy kiszűrje a lehetséges bugokat és a felmerülő problémákat.

B2B (Business-to-business): Egy olyan üzleti modell, melynél egy cég egy másik cégnek adja el termékét, tehát a másik vállalat a végfelhasználója.

B2B2C (Business-to-business-to-customer): Egy olyan üzleti modell, melynél egy cég egy másik vállalaton keresztül értékesíti termékét a végfelhasználója, vagyis a magánszemély felé.

B2C (Business-to-consumer): Egy olyan üzleti modell, melynél egy cég magánszemélyeknek, fogyasztóknak adja el termékét, tehát a vásárló a végfelhasználó.

B2G (Business-to-government): Egy olyan üzleti modell, melynél egy cég állami szervezeteket vagy vállalatokat céloz meg termékével.

Benchmark: A célkitűzés, mérföldkő, ami alapján egy startup mérni tudja a jelenlegi sikereit és növekedési mértékét. 

Béta verzió/ tesztelés: Majdnem kész termék tesztelése potenciális felhasználókkal, visszajelzés szerzése céljából, közvetlenül a piacra dobás előtt.

Board of directors: Azokból az alapítókból, befektetőkből és mentorokból álló bizottság, akik döntenek a startuppal kapcsolatos fontos döntésekről. A külsős board tagok mentorálással, tanácsadással és kapcsolataikkal segítik a startupot.

Bootcamp: Intenzív, több napos startup esemény, melynek célja, hogy minél gyorsabban, minél magasabb szintre jusson el egy startup a rendezvény végére.  

Bootstrapping: Azok a vállalkozók, akik az emberi erőforrásaikat (tudás, tapasztalat, képességek) és saját megtakarításaikat használják fel startupjuk finanszírozására és cégük működtetésére külső tőkebevonás nélkül.

Business development: Üzletfejlesztés (pl. partnerkapcsolatok fejlesztése, üzleti stratégia tervezés és végrehajtás)

Business model canvas (BMC): Üzleti modell generálását segítő sablon. Tartalma: célközönség, értékajánlat, partnerek, bevételi források, stb.

C2C (Customer-to-customer): Egy olyan üzleti modell, melynél a magánszemélyek üzletelnek, kereskednek egymással általában online környezetben. (Pl. Amazon, eBay)

Cash cows: Megbízható és konzisztens bevételt generáló vásárlók.

CBDO (Chief Business Development Officer): Üzletfejlesztési vezető

CEO (Chief Executive Officer): A cég ügyvezetője

CFO (Chief Financial Officer): A cég pénzügyi vezetője

CMO (Chief Marketing Officer): A cég marketing vezetője

COO (Chief Operating Officer): A cég operatív működtetésért felelős vezetője

CSO (Chief Sales Officer): A cég értékesítési vezetője

CTO (Chief Technology Officer): A cég technológiai vezetője

Customer development: Az ügyfélfejlesztés a Lean módszertan egyik alapja. A folyamat első lépése a potenciális vásárlók/felhasználók és azok valós igényeinek meghatározása és validálása. Ezután a megfelelő termék felépítése, ami kielégíti ezeket az igényeket, valamint az elérésükhöz és megszerzésükhöz szükséges módszerek tesztelése van fókuszban. A legtöbb startup nem figyel eléggé a célközönségük valós igényeire, pedig egy sikeres startuphoz elengedhetetlen az igényeikkel összhangban lévő üzleti terv létrehozása. 

Demo Day: Egy olyan startup esemény, melyen bizonyos inkubátor (Lásd: Inkubátor), akcelerátor (Lásd: Akcelerátor) vagy valamilyen startup program résztvevő csapatai bemutatkoznak.

Diszruptív technológia/ Disruptive technology: Olyan innovatív termék, szolgáltatás vagy üzleti modell, ami jelentős mértékben megváltoztatja a piacot és a felhasználói szokásokat, vagy akár egy-egy iparág teljes működését. Általában ezek a legsikeresebb, leginnovatívabb vállalatok.

Due diligence: Analízis, átvilágítási folyamat, amit a befektető végez, hogy megismerje a potenciális befektetés és a projekt részleteit (pl. pénzügyi, jogi, szakmai átvilágítás).

Dumb money: Olyan tőkebefektetés, amelynél az okostőkével (Lásd: Okostőke) ellentétben a befektető kizárólag pénzt biztosít a startup számára, tudást, kapcsolati tőkét vagy egyéb segítséget nem.

Elevator pitch: Általában 30-60 másodperces rövid pitch (Lásd: Pitch), amelyben tömören össze vannak foglalva a startuppal kapcsolatos fontos információk. A név arra utal, hogy mi kerülne bele a pitchbe, ha egy liftezésnyi idő alatt kell bemutatni a projektet egy befektetőnek vagy egy potenciális partnernek.

Exit: Az exit megvalósulhat felvásárlás útján, amikor egy szakmai befektető vagy magán tőkealap több, mint 50%-os tulajdonrészt szerez a cégben, vagy a cég tőzsdére lép. Az exit a startup sikerének csúcspontja, minden startupper célja.

Értékajánlat: A potenciális vásárlóknak milyen előnnyel jár a termék használata és miben más, mint a piac többi szereplőjéé.

Freemium: Egy árazási stratégia, üzleti modell, melynek lényege, hogy a termék alapvetően ingyenes, de vannak fizetős funkciói is.

Gamification: Játékos, interaktív elemek hozzáadása egy termékhez, szolgáltatáshoz, hogy ösztönözze a potenciális felhasználókat annak használatára.

Go-to-market stratégia: Piacra lépési stratégia. Belső és külső erőforrások segítségével egyedi értékajánlat kialakítása és versenyelőny megfogalmazása a piacra lépés előtt.

Hackathon: Minimum 24 órás, de akár több napos intenzív esemény programozóknak, melynek célja egy adott probléma, projekt megoldása, leprogramozása minél rövidebb idő alatt.

Ideathon/Startup weekend: Ötletverseny. A lényege, hogy egy kezdő ötletből egy hétvége során mentorok, tananyagok, szakértők segítségével összeálljon a projekt és a csapat prezentálni tudja az esemény végén. Gyakran nyereményekkel jutalmazzák a legjobb ötletet.

Inkubátor: Az inkubátor hosszútávú programja keretében tanácsadással, mentorálással, kapcsolatrendszerének megosztásával és erőforrásokkal (pl. közösségi iroda) segíti a startupokat. Míg az akcelerátorok (Lásd: Akcelerátor) a növekedés elősegítésére és a tőkebevonásra fókuszálnak, az inkubátorok inkább korai fázisú csapatoknak segítenek leküzdeni a kezdeti kihívásokat.

Intellectual property (IP): Szellemi termék, mely általában technológiát vagy innovatív üzleti modellt jelent. Érdemes szabadalommal, szerzői joggal, védjeggyel védeni.

Iteráció: Az ötlet vagy a termék folyamatos finomhangolása, alakítása.

Kickoff: Egy új termék, projekt bevezetése előtti megbeszélés.

Launch: Egy cég vagy projekt piacra lépése.

Lean startup: Lean metodológia lényege, hogy minél gyorsabban, olcsóbban és kezdetleges termékkel legyen elindítva a startup piacra lépése, hogy a visszajelzések alapján alakítani lehessen a koncepciót és a terméket. Három pillérre épül a metodológia: üzleti modell generálás (Alexander Osterwalder), ügyfélfejlesztés (Steve Blank), MPV és agilis módszertan (Eric Ries).

Meetup: Informális startup találkozó.

MVP (Minimum viable product): A végleges termék létrehozása előtti kezdetleges prototípus, mely célszerűen csak a legfontosabb funkciókat látja el. Létrehozásának célja, hogy tesztelve legyen az ötlet megvalósíthatósága anélkül, hogy sokat kelljen rákölteni.

NDA (Non-disclosure agreement): Titoktartási szerződés.

Okostőke: Olyan tőkebefektetés, amikor a befektető nemcsak pénzzel, hanem tudásával, mentorálással és kapcsolati tőkéjével is segíti a startupot.

One-liner: A startup, a projekt vagy az ötlet rövid, egy mondatban (általában 5-10 szó) történő megfogalmazása, bemutatása.

One-on-one meeting: Kétszemélyes, szemtől szembe megbeszélés.

Onepager: Általában egy-két oldalas szakmai dokumentum, mely összefoglalja a startuppal kapcsolatos legfontosabb információkat (probléma, megoldás, piac, célközönség, üzleti modell, traction, csapat).

Ökoszisztéma: A startup ökoszisztéma kötelező szereplői a startupok, a befektetők, az inkubátorok, az akcelerátorok, a közösségi irodák, stb. Ezek jelenléte nélkül nem létezik az ökoszisztéma.

PaaS (Platform as a Service): Platform, mint szolgáltatás.

Piaci penetráció: A célpiac hány százalékát, milyen gyorsan tudja elérni, lefedni egy startup.

Pitch: A startupot és a projektet bemutató szóbeli prezentáció.

Pitch deck: A startup projektet összefoglaló, a szóbeli pitchet kísérő vagy helyettesítő írott prezentáció.

Pivot: Irányváltás. A tesztelés és validálás (Lásd: Validáció) során szerzett tapasztalatok alapján az ötlet, termék piaci igényekhez való igazítása, átalakítása.

Product-Market fit: Jó piacon lenni egy jó termékkel, ami kielégíti a vásárlók igényeit és a keresletet. Azt is jelentheti, hogy a vásárlók olyan gyorsasággal veszik meg a terméket, ahogy a startup gyártani tudja. 

Proof of concept: Az ötlet megvalósíthatóságának bizonyítása.

SaaS (Software as a service): Szoftver, mint szolgáltatás (pl. Netflix, Spotify, Dropbox)

Sárkány: Azok a startupok, melyek egy tőkebevonási körben több, mint 1 milliárd dollárt tudnak bevonni. (pl. Uber)

Scaleup: Az a cég, ami már a piacon van, bevételt termel és exponenciálisan növekszik nemzetközi terjeszkedés, eladásszám és vásárlók tekintetében.

Skálázhatóság: Minden startup célja, hogy skálázható üzleti modellt hozzon létre. Egy startup akkor skálázható, ha képes létrehozni és növekedést elérni egy megismételhető üzleti modellel, illetve a költségek nem növekednek olyan mértékben, mint a cég bevétele. Ezáltal a profit képes folyamatosan intenzív ütemben növekedni.

SME (Small-to-Medium Business): Kis- és középvállalkozás

Startup: Egy olyan induló vállalkozás, mely skálázható és megismételhető üzleti modellel, gyors globális növekedési potenciállal rendelkezik és valamilyen szempontból innovatív termékre vagy szolgáltatásra épül.

Startupper: A startup létrehozója, alapítója.

Traction: A startup eredményességének és életképességének, általában számokban kimutatható bizonyítéka- Tulajdonképpen minden, amit a startup addig a pontig piaci validációban elért. Ez lehet például a felhasználók, vásárlók vagy szerződött partnerek száma, a megtermelt bevétel összege, a megnyert versenyek szám, de akár a bevont tőke összege is.

Unikornis: Az unikornis startupok azok, melyek értéke több, mint 1 milliárd dollárra van értékelve. (pl. AirBnB)

Üzleti modell: A startup terve, üzleti stratégiája arra, hogyan fognak bevételt termelni. Meghatározza, hogy milyen terméket vagy szolgáltatást fog árulni a cég, milyen konstrukcióban (pl. csomagok kialakítása, freemium modell, stb.), milyen célközönsége lesz, valamint feltételezi, hogy várhatóan mennyi bevételt fog termelni.

Validáció: Annak bizonyítása, hogy valóban működőképes egy ötlet, valamint valós szükség és kereslet van a termékre. (pl. Uber - közösségi autózás taxizás helyett)

Versenyelőny (Competitve advantage): Azok a paraméterek, amiben egy startup jobb és más, mint a versenytársai.

Whales: A nagyobb bevételt hozó ügyfelek.

Workshop: Olyan találkozó, ahol valamilyen specifikus téma kerül megbeszélésre előadás vagy kerekasztalbeszélgetés keretében. Gyakori eleme az interaktivitás és a gyakorlati munka.

 

Szerző: Forrai Virág (MindTrek)

Nagy Startup Szótár - Üzleti kifejezések

A/B tesztelés: Két, kisebb változtatásokban eltérő termék- vagy weboldaltervezet hatékonyságának tesztelésére szolgáló folyamat. Azt vizsgáljuk, hogy melyik verziót használják könnyebben, szívesebben a felhasználók.

Agilis módszertan: A Lean módszertan egyik alapja, definiálása Eric Ries nevéhez fűzödik. Az agilis módszertan egy projektmenedzsment folyamat, amely segíti a projektben résztvevő tagok együttműködését a termék létrehozása során. Célja, hogy minél gyorsabban, hatékonyabban és a lehető legjobb minőségben elkészíthető, illetve a vásárlók igényeihez teljes mértékben igazodó legyen egy termék.

Akcelerátor: Az akcelerátor egy fix időszakú program, ami mentorálást, kapcsolati tőkét, közösségi irodát és opcionális finanszírozást ajánlva segíti a startup alapítóit, hogy előre haladjanak a projektjükkel. (pl. Y Combinator, Techstars)

Alfa verzió/ tesztelés: A termék belső tesztelése, melynek célja, hogy kiszűrje a lehetséges bugokat és a felmerülő problémákat.

B2B (Business-to-business): Egy olyan üzleti modell, melynél egy cég egy másik cégnek adja el termékét, tehát a másik vállalat a végfelhasználója.

B2B2C (Business-to-business-to-customer): Egy olyan üzleti modell, melynél egy cég egy másik vállalaton keresztül értékesíti termékét a végfelhasználója, vagyis a magánszemély felé.

B2C (Business-to-consumer): Egy olyan üzleti modell, melynél egy cég magánszemélyeknek, fogyasztóknak adja el termékét, tehát a vásárló a végfelhasználó.

B2G (Business-to-government): Egy olyan üzleti modell, melynél egy cég állami szervezeteket vagy vállalatokat céloz meg termékével.

Benchmark: A célkitűzés, mérföldkő, ami alapján egy startup mérni tudja a jelenlegi sikereit és növekedési mértékét. 

Béta verzió/ tesztelés: Majdnem kész termék tesztelése potenciális felhasználókkal, visszajelzés szerzése céljából, közvetlenül a piacra dobás előtt.

Board of directors: Azokból az alapítókból, befektetőkből és mentorokból álló bizottság, akik döntenek a startuppal kapcsolatos fontos döntésekről. A külsős board tagok mentorálással, tanácsadással és kapcsolataikkal segítik a startupot.

Bootcamp: Intenzív, több napos startup esemény, melynek célja, hogy minél gyorsabban, minél magasabb szintre jusson el egy startup a rendezvény végére.  

Bootstrapping: Azok a vállalkozók, akik az emberi erőforrásaikat (tudás, tapasztalat, képességek) és saját megtakarításaikat használják fel startupjuk finanszírozására és cégük működtetésére külső tőkebevonás nélkül.

Business development: Üzletfejlesztés (pl. partnerkapcsolatok fejlesztése, üzleti stratégia tervezés és végrehajtás)

Business model canvas (BMC): Üzleti modell generálását segítő sablon. Tartalma: célközönség, értékajánlat, partnerek, bevételi források, stb.

C2C (Customer-to-customer): Egy olyan üzleti modell, melynél a magánszemélyek üzletelnek, kereskednek egymással általában online környezetben. (Pl. Amazon, eBay)

Cash cows: Megbízható és konzisztens bevételt generáló vásárlók.

CBDO (Chief Business Development Officer): Üzletfejlesztési vezető

CEO (Chief Executive Officer): A cég ügyvezetője

CFO (Chief Financial Officer): A cég pénzügyi vezetője

CMO (Chief Marketing Officer): A cég marketing vezetője

COO (Chief Operating Officer): A cég operatív működtetésért felelős vezetője

CSO (Chief Sales Officer): A cég értékesítési vezetője

CTO (Chief Technology Officer): A cég technológiai vezetője

Customer development: Az ügyfélfejlesztés a Lean módszertan egyik alapja. A folyamat első lépése a potenciális vásárlók/felhasználók és azok valós igényeinek meghatározása és validálása. Ezután a megfelelő termék felépítése, ami kielégíti ezeket az igényeket, valamint az elérésükhöz és megszerzésükhöz szükséges módszerek tesztelése van fókuszban. A legtöbb startup nem figyel eléggé a célközönségük valós igényeire, pedig egy sikeres startuphoz elengedhetetlen az igényeikkel összhangban lévő üzleti terv létrehozása. 

Demo Day: Egy olyan startup esemény, melyen bizonyos inkubátor (Lásd: Inkubátor), akcelerátor (Lásd: Akcelerátor) vagy valamilyen startup program résztvevő csapatai bemutatkoznak.

Diszruptív technológia/ Disruptive technology: Olyan innovatív termék, szolgáltatás vagy üzleti modell, ami jelentős mértékben megváltoztatja a piacot és a felhasználói szokásokat, vagy akár egy-egy iparág teljes működését. Általában ezek a legsikeresebb, leginnovatívabb vállalatok.

Due diligence: Analízis, átvilágítási folyamat, amit a befektető végez, hogy megismerje a potenciális befektetés és a projekt részleteit (pl. pénzügyi, jogi, szakmai átvilágítás).

Dumb money: Olyan tőkebefektetés, amelynél az okostőkével (Lásd: Okostőke) ellentétben a befektető kizárólag pénzt biztosít a startup számára, tudást, kapcsolati tőkét vagy egyéb segítséget nem.

Elevator pitch: Általában 30-60 másodperces rövid pitch (Lásd: Pitch), amelyben tömören össze vannak foglalva a startuppal kapcsolatos fontos információk. A név arra utal, hogy mi kerülne bele a pitchbe, ha egy liftezésnyi idő alatt kell bemutatni a projektet egy befektetőnek vagy egy potenciális partnernek.

Exit: Az exit megvalósulhat felvásárlás útján, amikor egy szakmai befektető vagy magán tőkealap több, mint 50%-os tulajdonrészt szerez a cégben, vagy a cég tőzsdére lép. Az exit a startup sikerének csúcspontja, minden startupper célja.

Értékajánlat: A potenciális vásárlóknak milyen előnnyel jár a termék használata és miben más, mint a piac többi szereplőjéé.

Freemium: Egy árazási stratégia, üzleti modell, melynek lényege, hogy a termék alapvetően ingyenes, de vannak fizetős funkciói is.

Gamification: Játékos, interaktív elemek hozzáadása egy termékhez, szolgáltatáshoz, hogy ösztönözze a potenciális felhasználókat annak használatára.

Go-to-market stratégia: Piacra lépési stratégia. Belső és külső erőforrások segítségével egyedi értékajánlat kialakítása és versenyelőny megfogalmazása a piacra lépés előtt.

Hackathon: Minimum 24 órás, de akár több napos intenzív esemény programozóknak, melynek célja egy adott probléma, projekt megoldása, leprogramozása minél rövidebb idő alatt.

Ideathon/Startup weekend: Ötletverseny. A lényege, hogy egy kezdő ötletből egy hétvége során mentorok, tananyagok, szakértők segítségével összeálljon a projekt és a csapat prezentálni tudja az esemény végén. Gyakran nyereményekkel jutalmazzák a legjobb ötletet.

Inkubátor: Az inkubátor hosszútávú programja keretében tanácsadással, mentorálással, kapcsolatrendszerének megosztásával és erőforrásokkal (pl. közösségi iroda) segíti a startupokat. Míg az akcelerátorok (Lásd: Akcelerátor) a növekedés elősegítésére és a tőkebevonásra fókuszálnak, az inkubátorok inkább korai fázisú csapatoknak segítenek leküzdeni a kezdeti kihívásokat.

Intellectual property (IP): Szellemi termék, mely általában technológiát vagy innovatív üzleti modellt jelent. Érdemes szabadalommal, szerzői joggal, védjeggyel védeni.

Iteráció: Az ötlet vagy a termék folyamatos finomhangolása, alakítása.

Kickoff: Egy új termék, projekt bevezetése előtti megbeszélés.

Launch: Egy cég vagy projekt piacra lépése.

Lean startup: Lean metodológia lényege, hogy minél gyorsabban, olcsóbban és kezdetleges termékkel legyen elindítva a startup piacra lépése, hogy a visszajelzések alapján alakítani lehessen a koncepciót és a terméket. Három pillérre épül a metodológia: üzleti modell generálás (Alexander Osterwalder), ügyfélfejlesztés (Steve Blank), MPV és agilis módszertan (Eric Ries).

Meetup: Informális startup találkozó.

MVP (Minimum viable product): A végleges termék létrehozása előtti kezdetleges prototípus, mely célszerűen csak a legfontosabb funkciókat látja el. Létrehozásának célja, hogy tesztelve legyen az ötlet megvalósíthatósága anélkül, hogy sokat kelljen rákölteni.

NDA (Non-disclosure agreement): Titoktartási szerződés.

Okostőke: Olyan tőkebefektetés, amikor a befektető nemcsak pénzzel, hanem tudásával, mentorálással és kapcsolati tőkéjével is segíti a startupot.

One-liner: A startup, a projekt vagy az ötlet rövid, egy mondatban (általában 5-10 szó) történő megfogalmazása, bemutatása.

One-on-one meeting: Kétszemélyes, szemtől szembe megbeszélés.

Onepager: Általában egy-két oldalas szakmai dokumentum, mely összefoglalja a startuppal kapcsolatos legfontosabb információkat (probléma, megoldás, piac, célközönség, üzleti modell, traction, csapat).

Ökoszisztéma: A startup ökoszisztéma kötelező szereplői a startupok, a befektetők, az inkubátorok, az akcelerátorok, a közösségi irodák, stb. Ezek jelenléte nélkül nem létezik az ökoszisztéma.

PaaS (Platform as a Service): Platform, mint szolgáltatás.

Piaci penetráció: A célpiac hány százalékát, milyen gyorsan tudja elérni, lefedni egy startup.

Pitch: A startupot és a projektet bemutató szóbeli prezentáció.

Pitch deck: A startup projektet összefoglaló, a szóbeli pitchet kísérő vagy helyettesítő írott prezentáció.

Pivot: Irányváltás. A tesztelés és validálás (Lásd: Validáció) során szerzett tapasztalatok alapján az ötlet, termék piaci igényekhez való igazítása, átalakítása.

Product-Market fit: Jó piacon lenni egy jó termékkel, ami kielégíti a vásárlók igényeit és a keresletet. Azt is jelentheti, hogy a vásárlók olyan gyorsasággal veszik meg a terméket, ahogy a startup gyártani tudja. 

Proof of concept: Az ötlet megvalósíthatóságának bizonyítása.

SaaS (Software as a service): Szoftver, mint szolgáltatás (pl. Netflix, Spotify, Dropbox)

Sárkány: Azok a startupok, melyek egy tőkebevonási körben több, mint 1 milliárd dollárt tudnak bevonni. (pl. Uber)

Scaleup: Az a cég, ami már a piacon van, bevételt termel és exponenciálisan növekszik nemzetközi terjeszkedés, eladásszám és vásárlók tekintetében.

Skálázhatóság: Minden startup célja, hogy skálázható üzleti modellt hozzon létre. Egy startup akkor skálázható, ha képes létrehozni és növekedést elérni egy megismételhető üzleti modellel, illetve a költségek nem növekednek olyan mértékben, mint a cég bevétele. Ezáltal a profit képes folyamatosan intenzív ütemben növekedni.

SME (Small-to-Medium Business): Kis- és középvállalkozás

Startup: Egy olyan induló vállalkozás, mely skálázható és megismételhető üzleti modellel, gyors globális növekedési potenciállal rendelkezik és valamilyen szempontból innovatív termékre vagy szolgáltatásra épül.

Startupper: A startup létrehozója, alapítója.

Traction: A startup eredményességének és életképességének, általában számokban kimutatható bizonyítéka- Tulajdonképpen minden, amit a startup addig a pontig piaci validációban elért. Ez lehet például a felhasználók, vásárlók vagy szerződött partnerek száma, a megtermelt bevétel összege, a megnyert versenyek szám, de akár a bevont tőke összege is.

Unikornis: Az unikornis startupok azok, melyek értéke több, mint 1 milliárd dollárra van értékelve. (pl. AirBnB)

Üzleti modell: A startup terve, üzleti stratégiája arra, hogyan fognak bevételt termelni. Meghatározza, hogy milyen terméket vagy szolgáltatást fog árulni a cég, milyen konstrukcióban (pl. csomagok kialakítása, freemium modell, stb.), milyen célközönsége lesz, valamint feltételezi, hogy várhatóan mennyi bevételt fog termelni.

Validáció: Annak bizonyítása, hogy valóban működőképes egy ötlet, valamint valós szükség és kereslet van a termékre. (pl. Uber - közösségi autózás taxizás helyett)

Versenyelőny (Competitve advantage): Azok a paraméterek, amiben egy startup jobb és más, mint a versenytársai.

Whales: A nagyobb bevételt hozó ügyfelek.

Workshop: Olyan találkozó, ahol valamilyen specifikus téma kerül megbeszélésre előadás vagy kerekasztalbeszélgetés keretében. Gyakori eleme az interaktivitás és a gyakorlati munka.

 

Szerző: Forrai Virág (MindTrek)